Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

6/2020

nula

Alexander Tapolcsányi

Obec Bajč

14.12.2020

Kúpna zmluva

13/2020

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Bajč

Marcela Jamrišková, rod. Molnárová

25.11.2020

Kúpna zmluva

č.11/2020

1 450,84 EUR jedentisícštyristopäťdesiat eur a osemdesiatštyri centov

Erika Kajanová Ing, rod. Virágová

Obec Bajč

23.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

MAIL-33-11-2020-SK

nula

Galileo Corporation s.r.o

Obec Bajč

26.10.2020

DOHODA

20/14/012/6

Nula

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno ,

Obec Bajč

26.10.2020

DOHODA

20/14/010/6

Nula

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno ,

Obec Bajč

29.09.2020

Kúpna zmluva

10/2020

162,68 EUR stošesťdesiatdva eur šesťdesiatosem centov

Mihalik František, Mihaliková Alžbeta

Obec Bajč

24.09.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

5/2020

Nula

Ing. Tibor Kmeťo

Obec Bajč

24.09.2020

Dodatok č.2

1/2020

Nula

Šantúrová Ingrida

Obec Bajč

16.09.2020

Zmluva o termínovanom úvere

20/014/20

stodvadsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a. s.,

Obec Bajč

17.06.2020

Zmluva o dielo

2

33 500,00 EUR

TOMLUX, s. r. o.

Obec Bajč

01.07.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

1/2020

Neuvedené

Šantúrová Ingrida

Obec Bajč

02.09.2019

Zmluva o dielo č.9/1/2019

9/1/2019

8 923,20 EUR osemtisícdeväťstodvadsaťtri eur a dvadsať centov

Obec Bajč

ENERCOM s.r.o

24.06.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

4/2020

Neuvedené

Henrich Pupák rod. Pupák; Mgr. Veronika Laposová rod. Laposová

Obec Bajč

18.06.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

3/2020

Neuvedené

Tankó Ladislav, Daniela Tankóová Atkáryová

Obec Bajč

16.06.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

2/2020

Neuvedené

Peter Žigó rod. Žigó; Andrea Žigóová rod. Szokolová

Obec Bajč

15.06.2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

1

1 839,02 EUR

Obec Bajč

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

15.06.2020

Kúpna zmluva

9/2020

20 000,00 EUR

Stanislav Kopačka, rod. Kopačka; Ľudovít Schultz, rod. Schultz

Obec Bajč

19.05.2020

Kúpna zmluva

200428-1918500012-ZaS-KZ_P_TS

100,00 EUR

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Bajč

06.03.2020

Kúpna zmluva

3/2020

806,76 EUR

Stanislav Kopačka, rod. Kopačka; Ľudovít Schultz, rod. Schultz

Obec Bajč

24.02.2020

Kúpna zmluva

1/2020

949,52 EUR

Oto Bachorec, Zuzana Bachorecová

Obec Bajč

19.02.2020

Kúpna zmluva

4/2020

999,32 EUR

Mojzeš Norbert, Mojzešová Ildikó,

Obec Bajč

19.02.2020

Kúpna zmluva

5/2020

232,40 EUR

Atila Halaši, Julina Halašiová rod. Molnárová, Eva Ďurianová, Ing. rod. Halašiová

Obec Bajč

18.02.2020

Kúpna zmluva

8/2020

1 168,64 EUR

Centrum sociálnych služieb - Margaréta, n. o.

Obec Bajč

18.02.2020

Kúpna zmluva

7/2020

262,28 EUR

Žaneta Szencziová

Obec Bajč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: