Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

5/2020

Nula

Ing. Tibor Kmeťo

Obec Bajč

24.09.2020

Dodatok č.2

1/2020

Nula

Šantúrová Ingrida

Obec Bajč

16.09.2020

Zmluva o termínovanom úvere

20/014/20

stodvadsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a. s.,

Obec Bajč

17.06.2020

Zmluva o dielo

2

33 500,00 EUR

TOMLUX, s. r. o.

Obec Bajč

01.07.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

1/2020

Neuvedené

Šantúrová Ingrida

Obec Bajč

02.09.2019

Zmluva o dielo č.9/1/2019

9/1/2019

8 923,20 EUR osemtisícdeväťstodvadsaťtri eur a dvadsať centov

Obec Bajč

ENERCOM s.r.o

24.06.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

4/2020

Neuvedené

Henrich Pupák rod. Pupák; Mgr. Veronika Laposová rod. Laposová

Obec Bajč

18.06.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

3/2020

Neuvedené

Tankó Ladislav, Daniela Tankóová Atkáryová

Obec Bajč

16.06.2020

Zmluva o zrušení predkupného práva

2/2020

Neuvedené

Peter Žigó rod. Žigó; Andrea Žigóová rod. Szokolová

Obec Bajč

15.06.2020

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

1

1 839,02 EUR

Obec Bajč

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

15.06.2020

Kúpna zmluva

9/2020

20 000,00 EUR

Stanislav Kopačka, rod. Kopačka; Ľudovít Schultz, rod. Schultz

Obec Bajč

19.05.2020

Kúpna zmluva

200428-1918500012-ZaS-KZ_P_TS

100,00 EUR

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Bajč

06.03.2020

Kúpna zmluva

3/2020

806,76 EUR

Stanislav Kopačka, rod. Kopačka; Ľudovít Schultz, rod. Schultz

Obec Bajč

24.02.2020

Kúpna zmluva

1/2020

949,52 EUR

Oto Bachorec, Zuzana Bachorecová

Obec Bajč

19.02.2020

Kúpna zmluva

4/2020

999,32 EUR

Mojzeš Norbert, Mojzešová Ildikó,

Obec Bajč

19.02.2020

Kúpna zmluva

5/2020

232,40 EUR

Atila Halaši, Julina Halašiová rod. Molnárová, Eva Ďurianová, Ing. rod. Halašiová

Obec Bajč

18.02.2020

Kúpna zmluva

8/2020

1 168,64 EUR

Centrum sociálnych služieb - Margaréta, n. o.

Obec Bajč

18.02.2020

Kúpna zmluva

7/2020

262,28 EUR

Žaneta Szencziová

Obec Bajč

10.01.2020

Zmluva o zriadení vecných bremien

191762-1818500004-ZoVP-VB

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Bajč

25.11.2019

Kúpna zmluva

5/2019

1 002,64 EUR

Ing. František Bachorec, Katarína Bachorecová

Obec Bajč

31.10.2019

Zmluva o zrušení predkúpneho práva

2/2019

Neuvedené

Obec Bajč

Ing. František Piszton

17.09.2019

Dodatok č. 1 ku KZ 04/2019

1/2019

1 000,00 EUR

Ing. František Bachorec, Katarína Bachorecová

Obec Bajč

17.07.2019

Kúpna zmluva

4/2019

1 000,00 EUR

Ing. František Bachorec, Katarína Bachorecová

Obec Bajč

17.07.2019

Kúpna zmluva

3/2019

1 000,00 EUR

Ivan Šantúr, Zora Molnárová

Obec Bajč

17.07.2019

Kúpna zmluva

2/2019

4 879,50 EUR

Čapák Karol

Obec Bajč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: