Obsah

 

 

Návrh zmeny rozpočtu 2022.pdf (36.66 kB) - Návrh zmeny rozpočtu 2022

 

Návrh rozpočtu 202320242025.pdf (26.68 kB) - Návrh rozpočtu 2023/2024/2025

 

KonsVS2021.pdf (2.01 MB)    VÝROČNÁ SPRÁVA ku konsolidovanej účtovnej závierke OBCE BAJČ ZA ROK 2021