Obsah

Rekonštrukcia VO

2013-07-11-133254-rvo.pdf

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017

2016-10-25-105053-vzn_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_na_rok_2017.pdf

Návrh záverečného účtu obce Bajč 2021

Záverečný účet 2021.pdf

Návrh výročnej správy k IUZ obce Bajč 2021

Výročná správa obce k IUZ 2021.pdf

Stránka

  • 1