Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 01

9100073955

0,00 EUR

SPP, a. s.,

Obec Bajč

Zmluva o dodávke plynu - Dodatok č. 01

9100120747

0,00 EUR

SPP, a. s.,

Obec Bajč

Zmluva o dielo na stavebné práce

29/2016

184 008,20 EUR

DARTON, s. r. o.,

Obec Bajč

Zmluva o dielo

2346

12 791,77 EUR

Aquaplan, s. r. o.,

Obec Bajč

Dodatok č.1 k dohode č. 14/2015/§54 - ŠnZ

14/2015/§54

0,00 EUR

ÚPSVaR Komárno

Obec Bajč

Dodatok č. 1/2015 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2015 multifunčné ihriská č. 920/2015

920/2015

40 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republiky,

Obec Bajč

Nájomná zmluva

1/2016

0,00 EUR

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.,

Obec Bajč

Nájomná zmluva

2005

6 000,00 EUR

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.,

Obec Bajč

Zmluva o grantovom účte

32015

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a. s.,

Obec Bajč

2/2015

Zmluva o dielo

79 239,64 EUR

SCANSIS SLOVAKIA, s. r. o.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpneho práva

3/2015

2 632,76 EUR

Obec Bajč

Markéta Bachorecová, Ing,, Ivan Križalkovč, Ing.,

Zmluva o zrušení predkúpneho práva

2/2015

0,00 EUR

Obec Bajč

Jozef Simonics a man. Anna Simonicsová rod. Vonsová

Kúpna zmluva

5/2015

4 086,84 EUR

Pethö Lucia, rod. Fehérová,

Obec Bajč

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku

3015/2015/LSR

160,00 EUR

Obec Bajč

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,

Kúpna zmluva

4/2015

1 706,48 EUR

Obec Bajč

Ing. Viktor Tatár

Kúpna zmluva

3/2015

517,92 EUR

Obec Bajč

Juraj Csontos a manželka Marta Csontosová, Norbert Mojzes a manželka Ildikó Mojzesová

Zmluva o zrušení predkúpneho práva

1

0,00 EUR

Obec Bajč

Arnold Popovič a manželka Kornélia Popovičová rod. Kiszucsanová

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpneho práva

2/2015

11 354,40 EUR

Obec Bajč

Iveta Balážiová, rod. Szászová

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpneho práva

1/2015

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Tankó Ladislav, Daniela Tankóová Atkáryová

Zmluva o dielo

32/2014

366 518,23 EUR

DARTON, s. r. o.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva

6/2014

2 500,00 EUR

Obec Bajč

Jozef Stojka a manželka Iboľa Stojková rod. Lakatošová

Zmluva o verejnom obstarávaní

1

1 000,00 EUR

Grantprojekt s. r. o.

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

3/2014

9 309,28 EUR

Obec Bajč

Jozef Lovász, Mgr., Emese Lovász rod. Ácsová

Kúpna zmluva

5/2014

1 000,00 EUR

Darina Laczová rod. Tóthová

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

4/2014

4 681,20 EUR

Obec Bajč

Peter Žigo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: