Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. 10/665/1001927002/KZPTS

10.

0,00 EUR

Obec Bajč

ZSE Distribúcia a. s.,

Zmluva o poskytnutí podpory č.401/618/2011

7.

0,00 EUR

Štátny fond bývania

Obec Bajč

Zmluva o poskytnutí dotácie č.0236/PRB/2011

6.

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Zmluva o poskytnutí dotácie č.0237-PRB/2011

5.

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Dodatok č. 3 k zmluve a poskytnutí NFP

2.

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Bajč

Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky

8.

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Bajč

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 122009-06

9.

0,00 EUR

MOSAP, a.s.

Obec Bajč

31.03.2021

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2021A17337-1

66,00 EUR šesťdesiatšesť

Obec Bajč

DUETT Business Residence

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: