Obsah

Dokumenty

Vyhlásenie - TJ Dynamo Bajč

2013-02-08-120106-tjdynamo.pdf

Rekonštrukcia VO

2013-07-11-133254-rvo.pdf

VZN o dani z nehnuteľností

2016-01-07-145940-vzn-1_2015.pdf

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017

2016-10-25-105053-vzn_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_na_rok_2017.pdf

Návrh VZN 1/2017 o dani z nehnuteľnosti

Návrh_VZN_12017.pdf

Návrh VZN 2/2017 o miestnom poplatku

VZN odpady.pdf

Stránka

  • 1