Obsah

Dokumenty

Vyhlásenie - TJ Dynamo Bajč

2013-02-08-120106-tjdynamo.pdf

Rekonštrukcia VO

2013-07-11-133254-rvo.pdf

VZN o dani z nehnuteľností

2016-01-07-145940-vzn-1_2015.pdf

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2017

2016-10-25-105053-vzn_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_na_rok_2017.pdf

Územný plán obce Bajč - prípravné práce

2016-11-02-105712-__zemn___pl__n_-mapa.pdf

Územný plán obce Bajč - prípravné práce

2016-11-02-105735-strateg.dok..pdf

Územný plán obce Bajč - prípravné práce

2016-11-02-105759-dok2.docx

Stránka

  • 1