Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:3-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Benyo Otto,

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:8-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Tankó Kristián, Frederika Tankóová

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:6-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Ing. Tibor Kmeťo

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:7-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Tankó Ladislav, Daniela Tankóová Atkáryová

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:10-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Sutto Attila,

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:14-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Ing. František Bachorec

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:9-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Karvas Boris

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:18-Bj/2011

0,00 EUR

Obec Bajč

Tóthová Adrianna

Dodatok č. 1

Nájomná zmluva č.:1-Bj/2009

0,00 EUR

Obec Bajč

Mgr. Juraj Marek

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

09/01927/006

0,00 EUR

ZSE Distribúcia a. s.,

Obec Bajč

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci

09/01927/006

0,00 EUR

ZSE Distribúcia a. s.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva 02/2012

19.

0,00 EUR

Obec Bajč

Borka Peter - Nové Zámky, Halašiová Katalin - Nové Zámky

Kúpna zmluva 01/2012

18.

0,00 EUR

Obec Bajč

Sláviková Žaneta, Slávik Ferdinand, Bajč 52

Mandátna zmluva

17.

0,00 EUR

ABNKA, s. r. o.

Obec Bajč

Kúpna zmluva č. 3/2011

16.

0,00 EUR

Obec Bajč

Foldes Štefan

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení

15.

0,00 EUR

Obec Bajč

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.,

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

14.

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR v zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Bajč

Zmluva o poskytnutí dotácie

13.

0,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky

Obec Bajč

Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve o nájme vodných zdrojov

12.

0,00 EUR

Obec Bajč

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.,

Kúpna zmluva 2/2011

11.

0,00 EUR

Obec Bajč

Mojzeš Norbert, Mojzešová Ildikó,

Kúpna zmluva č. 10/665/1001927002/KZPTS

10.

0,00 EUR

Obec Bajč

ZSE Distribúcia a. s.,

Zmluva o poskytnutí podpory č.401/618/2011

7.

0,00 EUR

Štátny fond bývania

Obec Bajč

Zmluva o poskytnutí dotácie č.0236/PRB/2011

6.

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Zmluva o poskytnutí dotácie č.0237-PRB/2011

5.

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Dodatok č. 3 k zmluve a poskytnutí NFP

2.

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Bajč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: