Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva

3/2014

4 213,08 EUR

Gedai Tibor

Obec Bajč

Kúpna zmluva

4/2014

8 378,35 EUR

Kuruczová Alena

Obec Bajč

Zmluva o zrušení predkúpneho práva

1

0,00 EUR

Obec Bajč

Zsolt Keller, Denisa Kellerová Karlovská

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

2/2014

11 354,40 EUR

Obec Bajč

Chovancová Marta

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2014

1/2014

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Jakab Gabriel, Tapolcsányiová Réka

Zmluva o termínovom úvere

č. 51/003/14

46 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a. s.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva

KZ

46 000,00 EUR

MONTARRY n. o.

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

1/2014

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Jakab Gabriel, Tapolcsányiová Réka

Kúpna zmluva

6/2013

1 261,60 EUR

Sláviková Žaneta. Slávik Ferdinand

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

5/2013

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Andrea Kecskéšová

Záložná zmluva

0236-PRB/2011/Z

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Zámenná zmluva

ZZ

0,00 EUR

Obec Bajč

Ladislav Kobolka, Mária Kobolková

Zmluva p dodávke plynu - maloodber

9105228908

0,00 EUR

SPP, a. s.,

Obec Bajč

Nájomná zmluva a nájme vodných zdrojov a vodohospodárskych zariadení

Dodatok č. 5

0,00 EUR

Obec Bajč

MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s. r. o.,

Záložná zmluva

0236-PRB/2011/Z

986 321,44 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Záložná zmluva

401/618/2011

690 425,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania,

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

3/2013

11 354,40 EUR

Obec Bajč

Ing. Milan Šimon, Erika Šimonová,

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

4/2013

16 799,20 EUR

Obec Bajč

Sláviková Žaneta, Slávik Ferdinand

Zmluva o dielo

2013

359 996,27 EUR

TIM IS, s. r. o.,

Obec Bajč

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

NZ 1€ 05/2013/RCJ

0,00 EUR

Obec Bajč

SPP, a. s.,

Zmluva o termínovanom úvere

51/001/13

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a. s.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

2/2013

0,00 EUR

Obec Bajč

Ing. Gedai Tibor,

Kúpna zmluva

01/2013

0,00 EUR

Obec Bajč

Ing. Kajan Ladislav,

Darovacia zmluva

1/2012

0,00 EUR

Mogyorósi František

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

1/2013

0,00 EUR

Obec Bajč

Alena Kuruczová, rod. Rybánska,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: