Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Kúpna zmluva

5/2015

4 086,84 EUR

Pethö Lucia, rod. Fehérová,

Obec Bajč

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme pozemku

3015/2015/LSR

160,00 EUR

Obec Bajč

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice,

Kúpna zmluva

4/2015

1 706,48 EUR

Obec Bajč

Ing. Viktor Tatár

Kúpna zmluva

3/2015

517,92 EUR

Obec Bajč

Juraj Csontos a manželka Marta Csontosová, Norbert Mojzes a manželka Ildikó Mojzesová

Zmluva o zrušení predkúpneho práva

1

0,00 EUR

Obec Bajč

Arnold Popovič a manželka Kornélia Popovičová rod. Kiszucsanová

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpneho práva

2/2015

11 354,40 EUR

Obec Bajč

Iveta Balážiová, rod. Szászová

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkúpneho práva

1/2015

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Tankó Ladislav, Daniela Tankóová Atkáryová

Zmluva o dielo

32/2014

366 518,23 EUR

DARTON, s. r. o.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva

6/2014

2 500,00 EUR

Obec Bajč

Jozef Stojka a manželka Iboľa Stojková rod. Lakatošová

Zmluva o verejnom obstarávaní

1

1 000,00 EUR

Grantprojekt s. r. o.

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

3/2014

9 309,28 EUR

Obec Bajč

Jozef Lovász, Mgr., Emese Lovász rod. Ácsová

Kúpna zmluva

5/2014

1 000,00 EUR

Darina Laczová rod. Tóthová

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

4/2014

4 681,20 EUR

Obec Bajč

Peter Žigo

Kúpna zmluva

3/2014

4 213,08 EUR

Gedai Tibor

Obec Bajč

Kúpna zmluva

4/2014

8 378,35 EUR

Kuruczová Alena

Obec Bajč

Zmluva o zrušení predkúpneho práva

1

0,00 EUR

Obec Bajč

Zsolt Keller, Denisa Kellerová Karlovská

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

2/2014

11 354,40 EUR

Obec Bajč

Chovancová Marta

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/2014

1/2014

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Jakab Gabriel, Tapolcsányiová Réka

Zmluva o termínovom úvere

č. 51/003/14

46 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a. s.,

Obec Bajč

Kúpna zmluva

KZ

46 000,00 EUR

MONTARRY n. o.

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

1/2014

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Jakab Gabriel, Tapolcsányiová Réka

Kúpna zmluva

6/2013

1 261,60 EUR

Sláviková Žaneta. Slávik Ferdinand

Obec Bajč

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

5/2013

4 541,76 EUR

Obec Bajč

Andrea Kecskéšová

Záložná zmluva

0236-PRB/2011/Z

0,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Obec Bajč

Zámenná zmluva

ZZ

0,00 EUR

Obec Bajč

Ladislav Kobolka, Mária Kobolková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: