Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 94x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 81x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 89x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 82x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 69x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 75x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 79x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 75x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 87x | 16.05.2018

Stránka

  • 1