Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 461x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 475x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 552x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 482x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 414x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 454x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 473x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 477x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 462x | 16.05.2018

Stránka

  • 1