Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 214x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 213x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 290x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 231x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 196x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 200x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 209x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 189x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 212x | 16.05.2018

Stránka

  • 1