Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 476x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 487x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 573x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 502x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 430x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 472x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 493x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 494x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 478x | 16.05.2018

Stránka

  • 1