Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 112x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 103x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 116x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 109x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 90x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 98x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 101x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 94x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 108x | 16.05.2018

Stránka

  • 1