Obsah

Späť

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Obci Bajč

Vyvesené: 23. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť