Obsah

Významné osobnosti

 Gróf Jozef Batthyány (1727, Viedeň - 1799, Bratislava): V roku 1759 sa stal sedmohradským biskupom, v roku 1760 kaločským arcibiskupom. Bol radcom Márie Terézie a arcivojvodu Alberta. V roku 1776 sa stal primášom Uhorska. Hoci nesúhlasil s reformami Jozefa II., napriek tomu si ho cisár veľmi vážil. On korunoval Leopolda II. aj Františka I. za kráľov Podporoval umelcov a hudobníkov. Jeho zásluhou bol aj znovuosídlený Bajč. Dal odvodniť močiare, vybudovať cestu a postavil tu klasicistický kaštieľ.

 


 Alexander Rudnay (W) (1760, Kríž nad Váhom (dnes časť Považian) - 1831, Ostrihom) : Teológiu vyštudoval v Budíne. Od roku 1783 zastával viacero cirkevných funkcií. V roku 1805 sa stane trnavským kanoníkom, od roku 1806 bol rektorom trnavského seminára, v roku 1808 opát, neskôr ostrihomský generálny vikár a ansarienský titulárny biskup, od roku 1809 je radcom dvorskej kancelárie. V roku 1815 ho menujú za sedmohradského biskupa a v roku 1819 sa stane ostrihomským arcibiskupom a primášom. K jeho zásluhám patrí prenesenie arcibiskupstva z Trnavy späť do Ostrihomu v roku 1820. Bol členom Panskej tabule, tajomník kráľovskej kancelárie a člen Tajnej rady. Bol stúpencom viedenského dvora a podporoval rozvoj kultúry Slovákov. V roku 1828 sa stane kardinálom, a v roku 1830 korunuje Ferdinanda V. za kráľa. Prestaval bajčský kaštieľ na kostol, založil tu farnosť a povzniesol celú osadu. 


J án Simor (1813, Stoličný Belehrad (Székesfehérvár) -1891, Ostrihom) : Po svojich štúdiach od roku 1836 zastával rôzne cirkevné funkcie. V roku 1847 je už tajomníkom primáša, v roku 1851 je radcom oddelenia ministerstva školstva, v roku 1854 ministerským radcom, v roku 1857 rábsky biskup, v januári 1867 ostrihomský arcibiskup. 8. júna 1867 korunuje Františka Jozefa I. za kráľa Uhorska. V roku 1873 ho vymenujú za kardinála. Simor bol veľkým podporovateľom umenia, dal postaviť viacero pomníkov, kostolov. Ako skvelý hospodár podstatne rozšíril Bajč, až sa osada stala samostatnou obcou. Dal si v obci postaviť letný kaštieľ, v ktorom istý čas aj býval. Bajč sa tak stal centrom arcibiskupských majetkov.


V miestnom cintríne je pochovaný František Borbóczy (1807-1880), správca veľkostatku primáša a Emanuel Török (1796-1843), lovčí veľkostatku ostrihomského arcibiskupa v Bajči.