Obsah

Kontakt

Toto webové sídlo www.bajc.sk  spravuje Obec Bajč a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Bajč (Bajcs)

Adresa:
Obec Bajč
Bajč 130
946 54 Bajč

   
IČO: 00306363
Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Západoslovenský
Počet obyvateľov: 1286
Rozloha: 3648 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1312
Všeobecné informácie: ocubajc@stonline.sk
Podateľňa: ocubajc@stonline.sk
Starosta: Oto Virág
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocubajc@stonline.sk
   

Sekretariát: 

Tel.:  035 / 768 11 39
Fax: 035 / 768 11 34 
Email: ekonom@ocubajc.sk


Kompetencie:
Obec Bajč je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 12:00   13:00 - 15:00
Utorok      nestránkový deň      
Streda 8:00 - 12:00   13:00 -

16:00

Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00