Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 3 k zmluve a poskytnutí NFP

2.

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Bajč

Zmluva o vystavení platobnej bankovej záruky

8.

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obec Bajč

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 122009-06

9.

0,00 EUR

MOSAP, a.s.

Obec Bajč

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: