Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 201x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 192x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 270x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 215x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 182x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 184x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 193x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 173x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 193x | 16.05.2018

Stránka

  • 1