Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 176x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 170x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 235x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 189x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 156x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 157x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 165x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 150x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 173x | 16.05.2018

Stránka

  • 1