Obsah

1 Širšie vzťahy Stiahnuté: 70x | 16.05.2018

2 Komplexný výkres K.Ú. obce Bajč Stiahnuté: 59x | 16.05.2018

3 Komplexný výkres z.ú. obce Bajč Stiahnuté: 64x | 16.05.2018

4 Dopravná infraštruktúra Stiahnuté: 61x | 16.05.2018

5 Technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo Stiahnuté: 51x | 16.05.2018

6 Technická infraštruktúra - elektrifikácia, telekomunikácie Stiahnuté: 57x | 16.05.2018

7 Technická infraštruktúra - plynofikácia Stiahnuté: 57x | 16.05.2018

8 Stiahnuté: 54x | 16.05.2018

Územný plán Stiahnuté: 66x | 16.05.2018

Stránka

  • 1