Obsah

Späť

Zber odpadov

Obecný úrad v Bajči Vám oznamuje zmenu termínov zberu odpadov, ktoré máte k nahliadnutiu http://bajc.sk/aktuality/aktuality/zber-odpadu-37sk.html.

Vyvesené: 7. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť