Obsah

Späť

Ponúka

Obec Bajč ponúka na výstavbu rodinných domov stavebné pozemky v k.ú. Bajč v Novom stavebnom obvode o rozlohe 684 m2, 793m2 . Stavebné pozemky sú vybavené inžinierskymi sieťami v cene od 6,64 Eur/m2 do 14,94 m/2 . Bližšie informácie obdržíte na tel č. 035/7681139, 7680070

Vyvesené: 7. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť